Does White Vinegar Kill Norovirus

Does White Vinegar Kill Norovirus